Μαθηματα Θεωρητικα Λυκειο

1. Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο, παραπάνω από μια φορά, ώστε να καταλάβετε το νόημά του.

2. Χωρίζουμε περιόδους και ημιπεριόδους.

3. Βρίσκουμε τους ρηματικούς τύπους σε κάθε περίοδο ή ημιπερίοδο (ρήματα, απαρέμφατα, μετοχές).

4. Βρίσκουμε συνδέσμους που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις και χωρίζουμε προτάσεις. Πρώτα τις δευτερεύουσες και μετά τις κύριες. Βρίσκουμε και τους παρατακτικούς συνδέσμους που συνδέουν όμοιους όρους και προτάσεις (και, μεν...δε, αλλά, κ.ά).

5. Ξεκινάμε τη σύνταξη ανά πρόταση. Πρώτα την κύρια. Βρίσκουμε τους βασικούς της όρους: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ - ΡΗΜΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ή ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.

6. Αν υπάρχει απαρέμφατο ή μετοχή κάνουμε σύνταξη και σ᾽ αυτούς τους ρηματικούς τύπους (Υ-Ρ-Α ή Κ)

7. Οι υπόλοιποι όροι της πρότασης είναι προσδιορισμοί:

Διεύθυνση: Λυκούργου 114

Σπάρτη

Τηλ. 2731021313

EMail: xrysdel@yahoo.gr