Επαγγελματικος Προσανατολισμος

Το σημαντικότερο εφαλτήριο στις προσωπικές μας επιλογές είναι να ξέρουμε τι θέλουμε, ώστε με τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις να χαράξουμε τη στρατηγική που θα μας οδηγήσει στην πραγματοποίηση των επιδιώξεών μας. ΣΤΟΧΟΣ μας είναι, μέσα από μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία με τα κατάλληλα ψυχομετρικά τεστ, να βοηθήσουμε τον νέο:

- Να εντοπίζει τις δυσκολίες της μάθησης και να αποκτά νέες μεθόδους μελέτης που θα μεγιστοποιούν την απόδοση του
- Να οργανώνει σωστά το χρόνο του με παροχή προγράμματος οργάνωσης μελέτης
- Να διαχειρίζεται το άγχος των εξετάσεων
- Να πληροφορηθεί για τις επιλογές σπουδών που έχει διαθέσιμες μετά το σχολείο
- Να συνδέει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του με στοχευμένες επιλογές επαγγέλματος
- Να συμπληρώνει σωστά το μηχανογραφικό του
- Να επιλέγει τις καταλληλότερες μεταπτυχιακές σπουδές

Διεύθυνση: Λυκούργου 114

Σπάρτη

Τηλ. 2731021313

EMail: xrysdel@yahoo.gr