Ιδιωτικη εκπαιδευση και καταρτιση

 

Βασικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τις αναγνωρίσεις στην Ελλάδα:

Τι ισχύει για τα Κολέγια και τις Άδειες ;

Σύμφωνα με το Νόμο 3696/2008 του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις τροποποιήσεις του καθώς και με τον νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε Άδεια σε συγκεκριμένα Κολέγια, τα οποία λειτουργούν κάτω από κανόνες, την επίβλεψη και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

Υπάρχει διαφορά του πτυχίου που θα αποκτήσει σπουδαστής σε κολέγιο που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού και κάποιος που σπούδασε στο εξωτερικό;

Τα πτυχία που απονέμονται στους αποφοίτους κολεγίων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που θα παραλάμβανε κάποιος που θα έκανε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Διεύθυνση: Λυκούργου 114

Σπάρτη

Τηλ. 2731021313

EMail: xrysdel@yahoo.gr