Συμβουλευτική Ατομική

ΣΤΟΧΟΣ μας να βοηθήσουμε το άτομο:

- Να εκφράσει τις βαθύτερες συναισθηματικές του δυσκολίες
- Να ταξινομήσει τις σκέψεις του
- Να γνωρίσει, να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό του
- Να αναπτύξει υγιείς κοινωνικές σχέσεις
- Να αντιμετωπίζει τις όποιες αντιξοότητες με αυτοπεποίθηση

Διεύθυνση: Λυκούργου 114

Σπάρτη

Τηλ. 2731021313

EMail: xrysdel@yahoo.gr