Συμβουλευτική Εφήβων

Σε μια μεταβατική ηλικία με έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, προβληματισμούς και αναζητήσεις, ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να βοηθήσουμε τον έφηβο:

- Να αναπτύξει την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή του
- Να κατανοεί και να αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις κλίσεις του
- Να διαχειρίζεται το άγχος του
- Να εκφράζει τα συναισθήματά του
- Να επιτυγχάνει αποτελεσματική επικοινωνία με το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον
- Να πετυχαίνει τους στόχους του

Διεύθυνση: Λυκούργου 114

Σπάρτη

Τηλ. 2731021313

EMail: xrysdel@yahoo.gr